Skolval för nyinflyttade

Skolvalet håller öppet i januari varje år och gäller elever som påföljande höst ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7. Barn och elever som är på väg att flytta till Danderyd kan ha rätt att delta i skolvalet här.

Till kategorin nyinflyttad räknas familjer som har köpt en bostad eller fått ett hyreskontrakt i Danderyd och är på väg att flytta hit samt familjer som varit bosatta i Danderyd tidigare och som sedan valt flytta utomlands, men nu är på väg att flytta hem igen.

Höstterminen 2021 börjar den 17 augusti.

Skolvalet är nu stängt

Skolvalet höll öppet mellan den 19 januari och den 14 februari och gjordes via vår e-tjänst. Du kan när som helst logga in i e-tjänsten med ditt bank-id, själva valet är dock endast möjligt att göra under den period då skolvalet höll öppet.

När du är inne i e-tjänsten kan du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig - till exempel rätt mejladress. Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du har gjort några ändringar.

Är familjen på väg att flytta till Danderyd?

Om familjen är på väg att flytta till Danderyd och barnet eller eleven då kommer att folkbokföras här, har barnet rätt att delta i skolvalet. Detta förutsatt att inflyttningen sker någon gång mellan skolvalets öppnande och höstens skolstart. Skolvalet för hösten 2021 öppnar den 19 januari, och höstterminen 2021 börjar den 17 augusti.

Skolan du söker till behöver få en kopia på ett köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt eller liknande, senast sista dagen i skolvalet. Då kommer ditt val att hanteras tillsammans med övriga folkbokförda elevers skolval.

Har familjen nyligen flyttat till Danderyd?

Om familjen har flyttat till Danderyd någon gång under pågående skolval behöver folkbokföringen slå igenom i vårt system för att eleven ska kunna räknas som Danderydsbo. Om folkbokföringen inte har slagit igenom innan skolvalet stänger behöver du kontakta bildningsförvaltningen via e-tjänsten nedan.

Har du frågor?

  1. Läs mer på sidan som handlar om Skolvalet 2021.
  2. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Skolvalet 2021

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-02-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.