Val av skola

När du vill ansöka om plats på en kommunal eller fristående skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också säga upp en plats, ändra vistelsetid för ditt barn och uppdatera dina kontaktuppgifter.

E-tjänst för val av skola

När du vill ansöka om plats på en skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst.

Är du folkbokförd i Danderyds kommun kan du logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. Har du inget bank-id beställer du ett sådant från din bank.

Observera!

E-tjänsten används inte för att ansöka om plats i grundsärskola eller i särskilda undervisningsgrupper. Då sker ansökan på annat vis. 

Ansök till grundsärskola

Antagningsordning

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats och inte.

Så här fungerar antagningsordningen

På väg att flytta till Danderyd

Är barnet eller eleven på väg att flytta till Danderyd och även bli folkbokförd här behöver du som är vårdnadshavare ansöka om ett användarkonto till e-tjänsten. När användarkontot är godkänt bekräftas detta via e-post. Du kan därefter logga in i e-tjänsten med ditt bank-id.

En kopia på till exempel ett köpekontrakt kan visas hos de skolor som du söker till, eftersom det är skolorna själva som hanterar köer och antagningar.

Bosatt i annan kommun

Barn och elever som inte är folkbokförda i Danderyd, kan i mån av plats få en placering på en skola här. Danderydsbarn har alltid förtur till plats inom den egna kommunen.

För att ansöka om plats på en skola här behöver du som är vårdnadshavare ansöka om ett användarkonto till e-tjänsten. När användarkontot är godkänt bekräftas detta via e-post. Du kan sedan logga in i e-tjänsten med ditt bank-id.

Val av grundskola utanför Danderyd

Danderyds kommun ersätter grundskolor i annan kommun i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Danderyd får. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en skola utanför Danderyd ansöker du direkt till den skolan och meddelar sedan bildningsförvaltningen i Danderyd vilken skola som ditt barn går på. Skolpeng betalas inte ut till skolor utanför Sveriges gräns. 

Kommunen har tillsammans med vårdnadshavarna ansvar för att alla skolpliktiga elever i Danderyd genomför sin skolplikt. Därför måste vårdnadshavare meddela bildningsförvaltningen om deras barn går i skola någon annanstans.

Jämför skolor

Det finns flera olika tjänster som gör det möjligt för dig att jämföra skolor med varandra. Det finns tjänster som jämför skolor som finns i Danderyds kommun och tjänster från Skolverket som jämför skolor i hela landet.

Statistik från Skolverket för Danderyds kommun

Hitta och jämför grundskolor - statistik från Skolverket

Skolvalet

Skolvalet öppnar i januari varje år och gäller elever som påföljande höst ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Det gäller även för elever som går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3, men som till hösten ska börja i årskurs 4.

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst. Där anges skola i första, andra och tredje hand. Både kommunala och fristående skolor kan anges. I samband med skolvalet väljs även fritidshem.

Skolvalet inför hösten 2021 öppnar i januari. De vårdnadsshavare som berörs kommer då att få en inbjudan skickad till sig.

Riktlinjer för val av skola

Riktlinjer - att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.