Skolvalet 2020

Skolvalet inför hösten 2020 höll öppet mellan den 14 januari och den 12 februari, men är nu stängt. Placeringsbeskeden skickas ut under senare delen av mars.

Berörda av skolvalet

De som berördes av skolvalet är:

  • barn som ska börja förskoleklass.
  • elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3.
  • elever som ska börja årskurs 7.

Så här fungerar skolvalet

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst för skolval. Där anges vilken skola barnet väljer i första, andra och tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. I samband med skolvalet väljer du även fritidshem.

Valet görs av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd och har respektive skola som sitt förstahandsval.

Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Lär mer om antagningsreglerna under skolvalet till respektive årskurs.

Skolval till förskoleklass

Skolval till årskurs 4

Skolval till årskurs 7

Information om skolplacering

I slutet av mars kommer alla placeringar till skolorna i Danderyd att vara klara och du som vårdnadshavare kommer då att få ett placeringsbesked skickat till din e-post.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Vägledning innan du gör ditt val

För att underlätta ditt skolval finns tjänster där du kan se statistik och jämföra kommunens skolor med varandra.

Statistik från Skolverket för Danderyds kommun

Val till skola utanför Danderyd

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver det valet registreras hos oss.

Om du vill välja en kommunal eller fristående skola som ligger utanför Danderyd till ditt barn, behöver du själv kontakta den skolan, för att ansöka om plats där. Därefter går du in i vår e-tjänst för skolvalet och anger ”Skola utanför Danderyd” där du ska ange önskad skola. När du sedan har fått besked från den önskade skolan om att barnet fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter via e-tjänsten nedan.

Skulle barnet inte få plats på den önskade skolan utanför Danderyd, behöver du som vårdnadshavare meddela oss detta via e-tjänsten. Om du gör detta efter att samtliga platser har fördelats i skolvalet, vilket sker i slutet av februari, så kommer en plats på det önskade andrahandsalternativet att erbjudas. Om inte det är möjligt, erbjuds en plats på det tredjehandsalternativ som angivits. Skulle ingen plats kunna erbjudas på varken andra- eller tredjehandsalternativet, behöver en ny skolvalsansökan göras.

Om du som vårdnadshavare är osäker på om ditt barn kommer att få plats på den skola utanför Danderyd som ni avser att söka till, är ett alternativ att ange en skola i Danderyd som förstahandsalternativ. Barnet kommer då att finnas med redan i den första uttagningen till den skolan.

Om du inte får plats på ditt förstahandsalternativ

Om du inte skulle få plats på ditt förstahandsalternativ gäller följande:

Danderyds kommunala grundskolor har inget kösystem. Men, efter att skolvalet har avslutats sätts de elever som har sökt till en specifik skola, men inte kunnat erbjudas plats där, i en lista sorterad i prioritetsordning. Prioritetsordningen styrs dels av om eleven har angivit skolan som sitt första-, andra- eller tredjehandsalternativ, dels av den relativa närhetsprincipen. (Läs mer i dokumentet Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd.)

Skulle den aktuella skolan sedan få en ledig plats så ska den erbjudas den elev som står längst fram i prioritetsordningen, det vill säga till den som har störst behov av platsen.

Listan över elever som önskar gå på den aktuella skolan finns kvar under vårterminen men gäller inte när höstterminen väl har börjat.

Har du frågor gällande skolvalet?

Om du har frågor gällande skolvalet finns det några olika vägar att gå.

  1. Läs den sida som handlar om just ditt skolval.
  2. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet. 

Skolval till förskoleklass

Skolval till årskurs 4

Skolval till årskurs 7

Skolval för nyinflyttade

Skolval för boende i annan kommun

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.