Skolvalet 2020

Skolvalet inför hösten 2020 avslutades den 12 februari och placeringsbeskeden skickas ut i mars.

Berörda av skolvalet

De som berördes av skolvalet är:

  • barn som ska börja förskoleklass.
  • elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3.
  • elever som ska börja årskurs 7.

Så här fungerar skolvalet

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst för skolval. Där anges vilken skola barnet väljer i första, andra och tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. I samband med skolvalet väljer du även fritidshem.

Valet görs av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd och har respektive skola som sitt förstahandsval.

Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Läs mer

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.