Skolvalet 2021

Skolvalet inför hösten 2021 öppnar den 19 januari och stänger den 11 februari. De vårdnadshavare som berörs kommer att få information om hur valet genomförs i tid till öppnandet. Placeringsbeskeden skickas sedan ut i mars.

Berörda av skolvalet

De som berörs av skolvalet är:

  • barn som ska börja förskoleklass.
  • elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3.
  • elever som ska börja årskurs 7.

Digitalt öppet hus i år

Inför årets skolval kommer inga skolor att bjuda in till fysiskt öppet hus, istället tar varje skola fram en film som presenterar skolan och bjuder på en digital rundvisning. Dessa filmer kommer under december att publiceras på respektive skolas webbplats.

Så här fungerar skolvalet

Skolvalet görs digitalt, via vår e-tjänst. (Det är bara möjligt att göra valet mellan den 19 januari och den 11 februari 2021.) I e-tjänsten anger barnets vårdnadshavare vilken skola barnet väljer i första, andra och tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges.

Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd och har respektive skola som sitt förstahandsval.

Antagningsordning

Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Så här fungerar antagningsordningen

Ansök om plats på fritidshem

När skolvalet är klart och du fått besked om skola kan du ansöka om plats på fritidshem. Detta görs också via e-tjänsten för skolvalet. Du bör ansöka om fritidshemsplats snarast efter att beskedet är utskickat, men senast den 31 mars.

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Läs mer

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.