Välja skola som nyinflyttad

Mellan den 18 januari och den 13 februari är möjligheten att välja skola inför hösten öppen, för elever som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7. Även barn och elever som är på väg att flytta till Danderyd kan ha rätt att gör ett val av skola här då.

Till kategorin nyinflyttad räknas familjer som har köpt en bostad eller fått ett hyreskontrakt i Danderyd och är på väg att flytta hit samt familjer som varit bosatta i Danderyd tidigare och som sedan valt flytta utomlands, men nu är på väg att flytta hem igen.

Höstterminen 2022 börjar den 18 augusti.

Så här gör du för att välja skola

Logga in i e-tjänsten Välja skola till hösten 2022 och ange där vilken skola barnet önskar gå i i första, andra respektive tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges.Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt. 

Möjligheten att välja skola inför hösten håller öppet mellan den 18 januari och den 13 februari 2022.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

När du är inne i e-tjänsten kan du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig - till exempel rätt mejladress. Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du har gjort några ändringar.

Är familjen på väg att flytta till Danderyd?

Om familjen är på väg att flytta till Danderyd och barnet eller eleven då kommer att folkbokföras här, har barnet rätt att delta i skolvalet. Detta förutsatt att inflyttningen sker någon gång mellan skolvalets öppnande och höstens skolstart.

Skolan du söker till behöver få en kopia på ett köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt eller liknande, senast sista dagen i skolvalet. Då kommer ditt val att hanteras tillsammans med övriga folkbokförda elevers skolval.

Har familjen nyligen flyttat till Danderyd?

Om familjen har flyttat till Danderyd någon gång under pågående skolval behöver folkbokföringen slå igenom i vårt system för att eleven ska kunna räknas som Danderydsbo. Om folkbokföringen inte har slagit igenom innan skolvalet stänger behöver du kontakta bildningsförvaltningen via e-tjänsten nedan.

Har du frågor?

  1. Läs mer på sidan som handlar om att välja skola till hösten 2022.
  2. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Välja skola till hösten 2022

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Mer information

Öppet hus i Danderyds grundskolor

Välja skola för boende i annan kommun

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-01-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.