Välja skola till årskurs 7

Alla elever som är folkbokförda i Danderyd och som hösten 2022 ska börja årskurs 7 behöver välja skola. Valet ska göras oavsett om eleven vill gå i en kommunal eller fristående skola i Danderyd eller i någon annan kommun.

Du använder vår e-tjänst för att välja skola till ditt barn, oavsett om du vill att barnet ska gå i en kommunal eller fristående skola i Danderyd.

Om ditt barn är bosatt i Danderyd, men ska börja årskurs 7 i en skola i en annan kommun måste du meddela oss detta. Det gör du via e-tjänsten. Även om ditt barn går i en skola utanför Danderyds kommun och avser att fortsätta i den skolan, behöver det registreras hos oss.

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, därför är det viktigt att allas val registreras hos oss.

Höstterminen 2022 börjar den 18 augusti.

Så här gör du för att välja skola

Logga in i e-tjänsten Välja skola till hösten 2022 och ange där vilken skola barnet önskar gå i i första, andra respektive tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt. 

Möjligheten att välja skola inför hösten håller öppet mellan den 18 januari och den 13 februari 2022.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

När du är inne i e-tjänsten kan du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig - till exempel rätt mejladress. Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du har gjort några ändringar.

Det här ska du ange vid skolvalet

  1. vilken skola eleven vill gå i i första, andra och tredje hand.
  2. i vilken skola eleven har gått i årskurs 6.
  3. vilket modernt språk eleven har läst i årskurs 6.

Punkt 2 och 3 är information som den nya skolan behöver. Du anger informationen när du är inne i e-tjänsten.

Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte.

Så här fungerar antagningsordningen

Vissa skolor har utbildningar som kräver antagningsprov. Mer information finns att läsa på respektive skolas hemsida.

Alla grundskolor i Danderyd

Alla kommunala grundskolor

Val till skola utanför Danderyd

Om du vill att ditt barn ska gå i en kommunal eller fristående skola som ligger i en annan kommun behöver du själv kontakta den skolan, för att söka plats där.

Därefter går du in i vår e-tjänst och väljer ”Skola utanför Danderyd”. När du sedan fått besked från den önskade skolan om att du fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter via samma e-tjänst.

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

  • Läs mer på sidan som handlar om att välja skola till hösten 2022.
  • Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  • Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Välj skola till hösten 2022

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Mer information

Öppet hus i Danderyds grundskolor

Välja skola som nyinflyttad

Välja skola för boende i annan kommun

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-01-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.