Välja skola till hösten 2023

Mellan den 17 januari och den 5 februari 2023 behöver du som är vårdnadshavare till ett barn som till hösten ska börja i förskoleklass, åk 4 eller åk 7 välja skola till ditt barn. Valet görs via vår e-tjänst.

Dessa elever är berörda

  • Elever som ska börja i förskoleklass.
  • Elever som ska börja i årskurs 7.
  • Vissa elever som ska i börja årskurs 4.*

*) De som berörs är elever som till hösten ska börja årskurs 4 och som idag går i årskurs 3 på Ösbyskolan eller Elevverket.

Så här gör du för att välja skola

Du väljer skola via vår e-tjänst. Den kommer att vara publicerad här mellan den 17 januari och den 5 februari 2023. Via e-tjänsten anger du vilken skola barnet önskar gå i i första, andra respektive tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges.

Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt. 

Placeringsbesked skickas ut i mitten på mars. Höstterminen 2023 börjar den 17 augusti.

Mer information om alla skolor

Information om varje skola finns att läsa på deras hemsidor. Totalt finns det åtta kommunala och fyra fristående skolor i Danderyd som tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt två kommunala och en fristående skola som tar emot elever i årskurs 7-9.

Alla grundskolor i Danderyd

Kommunala grundskolor i Danderyd

Mer om kvaliteten i Danderyds skolor

Skolorna bjuder in till öppet hus

Alla skolor bjuder in till digitala eller fysiska öppet hus och informationsmöten. De ger dig en närmare inblick i verkamheten och en möjlighet att ställa dina frågor. 

Datum och tider för skolornas öppet hus

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Kontrollera dina uppgifter

Du kan när som helst logga in i e-tjänsten Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Klicka på fliken "Alla". Stämmer till exempel din mejladress? Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du gör några ändringar.

Antagningsordning

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd. Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Så här fungerar antagningsordningen

De fristående skolorna kan ha andra urvalsregler än de kommunala skolorna. Mer information finns på respektive fristående skolas hemsida.

Alla grundskolor i Danderyd

Ansökan till grundsärskola och särskild undervisningsgrupp

Vill du ansöka om plats i grundsärskola för ditt barn sker ansökan på annat vis än via e-tjänsten. Ansökan till kommungemensam särskild undervisningsgrupp åk 1-9 sker både via en blankett och via e-tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker till grundsärskola

Läs mer om hur du ansöker till särskild undervisningsgrupp

Plats på fritidshem

Elever upp till årskurs 4 blir automatiskt placerade på fritidshemmet på den skola som de har fått plats på. Önskas ingen plats på fritids behöver du meddela skolan detta. 

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

  1. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  2. Kontakta kommunen via e-tjänsten Kontakta kommunen, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-11-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.