Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper läsåret 21/22

Här är en sammanställning av de verksamheter samt de årskurser som är aktuella för ansökan till särskilda undervisningsgrupper inför kommande läsår. Ansökan ska ha inkommit senast den 26 januari 2021.

Verksamhet Skola/tillhörighet Gruppstorlek Skolår
Autism Vasaskolan 5-8 elever 1-6
Autism Fribergaskolan ca 4 elever 7-9
Språkstörning Stocksundsskolan Ordinarie klass 1-6

Barn i förskoleklass

Särskild undervisningsgrupp finns inte i förskoleklass. Bedömer du som vårdnadshavare samt avlämnande förskola att behov av en särskild kompetens behövs under förskoleklass ansöker du som vårdnadshavare om förskoleklassplacering i en skola där den kompetensen finns.

Ansökan ska ha inkommit senast den 26 januari

Ansökan sker på särskild blankett och underlag, dokumentation ska bifogas som styrker diagnos och stödbehov. Avlämnande rektor från förskola eller skola ska samtycka och delta i överlämning.

Efter inkommen ansökan sker samråd mellan tjänstemän på bildningsförvaltningen och mottagande skola för en rättssäker och likvärdig antagning.

De elever som kommer erbjudas en plats i en kommungemensam särskild undervisningsgrupp meddelas innan skolvalet stänger. För att kunna antas måste vårdnadshavare söka till respektive skola via skolvalet inför kommande läsår för förskoleklass och årskurs 7 samt skolbyte för övriga årskurser.

Mer information om verksamheten

Särskilda undervisningsgrupper på Vasaskolan

Särskilda undervisningsgrupper på Fribergaskolan

Stocksundsskolans verksamhet för elever med språkstörning

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-07-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.