Kommunens resursklasser samt verksamhet för språkstörning läsåret 23/24

Här är en sammanställning av de verksamheter samt de årskurser som är aktuella för ansökan till resursklasser samt verksamhet för språkstörning inför kommande läsår. Ansökan ska ha inkommit senast den 16 januari 2023.

Verksamhet Skola/tillhörighet Gruppstorlek Skolår
Autism Vasaskolan 5-8 elever 1-6
Autism Fribergaskolan 5-8 elever 7-9
Språkstörning Stocksundsskolan Ordinarie klass 1-6

Barn i förskoleklass

Resursklasser finns inte i förskoleklass. Bedömer du som vårdnadshavare samt avlämnande förskola att behov av en särskild kompetens behövs under förskoleklass ansöker du som vårdnadshavare om förskoleklassplacering i en skola där den kompetensen finns.

Ansökan ska ha inkommit senast den 16 januari

Ansökan sker på särskild blankett och underlag, dokumentation ska bifogas som styrker diagnos och stödbehov. Avlämnande rektor från förskola eller skola ska samtycka och delta i överlämning.

Efter inkommen ansökan sker samråd mellan tjänstemän på bildningsförvaltningen och mottagande skola för en rättssäker och likvärdig antagning.

De elever som erbjuds en plats i en resursklass eller verksamhet för språkstörning kommer att meddelas innan skolvalet stänger. För att kunna antas måste vårdnadshavare söka till respektive skola via skolvalet inför kommande läsår för förskoleklass och årskurs 7 samt skolbyte för övriga årskurser.

Mer information om verksamheten

Resursklass på Vasaskolan

Resursklass på Fribergaskolan

Stocksundsskolans verksamhet för elever med språkstörning

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-03-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.