Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Miljö, hälsa och livsmedel

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Här hittar du information om olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som gäller för din verksamhet.

Livsmedelsverksamheter

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskonoret. Det är också en del saker som du behöver tänka på om du vill göra ändringar i din livsmedelsverksamhet.

Starta livsmedelsverksamhet

Anmälningsplikt för skola, förskola och vissa behandlingslokaler

Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel flyttar, tar nya lokaler i bruk, bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta ska du anmäla verksamheten till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Starta skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem

Starta hygienisk verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver anmälan eller tillstånd

Du som tänker starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den hos miljö- och stadsbyggnadskontoret eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol. Exempel på verksamheter eller åtgärder som kan behöva anmälas är biltvättar, panncentraler, mellanlagring av avfall, muddring, sanering av förorenade områden med flera. 

Har du frågor kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Starta miljöfarlig verksamhet

Installera värmepump