Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Arbeten i vatten

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Vattenverksamhet

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamhet är muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden.

Vattenverksamhet kräver beroende på omfattning antingen anmälan eller tillstånd. För mer information om vattenverksamhet kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen - Vattenverksamhet

Hantering av muddermassor

Om du planerar att lägga upp muddermassor på land, ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Använd gärna vår anmälningsblankett så får du med de uppgifter som behövs. Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan.

Anmälan - Uppläggning av muddermassor

Om du planerar att dumpa massorna i vattenområde krävs dispens från Naturvårdsverket.

Strandskydd

Enligt miljöbalken gäller strandskydd vid hav, sjöar och längs vattendrag. Arbeten i vatten samt uppläggning av muddermassor kan i vissa fall kräva dispens från strandskyddet.

Mer information

Länsstyrelsen - anlägga brygga eller muddra

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn