Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

PCB i byggnader

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp kemiska föreningar som redan i låga halter är mycket giftiga för människor, djur och växtlighet. Om du planerar att sanera PCB ska du först anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Krav på inventering och sanering

I Förordningen (2007:19) om PCB ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Beroende på vilken byggnadstyp det handlar om ska saneringen vara utförd 2014 eller 2016. Reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus.

Om du är intresserad av att hitta sakkunniga inventerings- och saneringsföretag kan du hitta dem på Miljökonsultgruppens webbplats.

Förordningen (2007:19)

Miljökonsultgruppen

Anmälningsplikt

Om man ska sanera PCB i sitt hus ska detta först anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälan ska göras skriftligen och senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) har tagit fram en handledning som är vägledande för hur saneringsarbetet ska gå till. Handledningen finns att beställa på SFR:s webbsida.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring inventering och sanering av PCB.

Anmälan PCB-sanering - Blankett

SFR

Mer information

Naturvårdsverket

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn