Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Bassängbad

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontrollen.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Anmälan verksamhet/lokal

Baden ansvarar själva för provtagning och skötsel. Miljö- och stadsbyggnadskontoret granskar provsvaren och inspekterar årligen. Har du klagomål på baden vad gäller städning eller badvatten, tala med personalen. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om baden inte bättrar sig.

Hygienrutiner vid allmänna bassängbad

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Egenkontroll

Att driva ett bassängbad kräver en omfattande egenkontroll vad gäller provtagning, hygien och rutiner för att undvika risker i verksamheten. Läs mer om egenkontroll och hygienrutiner i våra informationsblad.

Verksamhetens egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan.

Egenkontroll bassängbad

Provtagning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att badvattenprover tas och lämnas in för analys på ackrediterat vattenlaboratorium. Kopia på analysresultatet ska skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Vattenprovtagning bassängbad