Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Egenkontroll

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar själv för att kontrollera din verksamhet. Syftet med miljöbalkens krav på egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det innebär att du som driver en verksamhet måste känna till miljö- och hälsoriskerna med din verksamhet.

Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Med det menas att egenkontrollen bör vara enkel för små verksamheter och mer omfattande för större, mer komplexa verksamheter. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken finns formaliserade krav på innehåll i egenkontrollförordningen.

Egenkontroll

Tillståndspliktiga verksamheter måste årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport till oss där resultatet av föregående års egenkontroll är redovisat. Miljörapporten och eventuella kompletteringar skickas in till Naturvårdsverkets databas, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Vill du veta mer om egenkontroll för olika typer av verksamheter kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret eller läsa mer i vårt informationsblad. Ytterligare information hittar du också under de externa länkarna nedan.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll

Egenkontroll för C-verksamheter