Anslag/bevis: Socialnämndens protokoll 2020-11-10

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-11

Paragraf

97-98

Datum då anslaget tas ned

2020-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.