Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2020-10-07

Organ

Socialutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-07

Paragraf

147

Datum då anslaget tas ned

2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.