Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2021-04-21

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Plats och tid

Mörby centrum kl. 17:00

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Paragraf

8-13

Förvaringsplats för protokollet

Djursholms slott

Sekreterare

Elisabeth Jarborn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.