Protokoll

Organ

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Plats och tid

Torsgatan 21

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-03

Paragraf

1

Förvaringsplats för protokollet

Djursholms slott

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.