Tillkännagivande av justerat protokoll för byggnadsnämnden 2020-03-17

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-22

Paragraf

21-43

Datum då anslaget tas ned

2020-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.