Tillkännagivande av justerat protokoll för byggnadsnämnden 2020-05-12

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-12

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-18

Paragraf

56-68

Datum då anslaget tas ned

2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby Centrum

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.