Tillkännagivande av justerat protokoll för fastighetsnämnden 2020-03-12

Organ

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-19

Paragraf

16-29

Datum då anslaget tas ned

2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Johannes Forssman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.