Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2020-05-11 § 47

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-11

Paragraf

47

Datum då anslaget tas ned

2020-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.