Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2020-06-08

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-17

Paragraf

62-68 och 70-85

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.