Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsen 2020-06-15

Organ

Kommunstyrelsen

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-22

Datum då anslaget tas ned

2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.