Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsen 2020-06-15

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Paragraf

91-112

Datum då anslaget tas ned

2020-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.