Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsen 2021-05-24

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-31

Paragraf

73-100

Datum då anslaget tas ned

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.