Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-13

Paragraf

53-59

Datum då anslaget tas ned

2020-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.