Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-09

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-16

Paragraf

60-68

Datum då anslaget tas ned

2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, kansliet

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.