Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-31

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-07

Paragraf

31-44

Datum då anslaget tas ned

2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.