Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-13

Paragraf

47-49, 51-54

Datum då anslaget tas ned

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets kansli

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.