Tillkännagivande av justerat protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-02

Paragraf

18-27

Datum då anslaget tas ned

2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Christoffer Andersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.