Tillkännagivande av justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2019-06-12

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Plats och tid

Djursholms slott

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-19

Paragraf

§§ 17-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämndens kansli

Sekreterare

Anna Forsmark

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.