Tillkännagivande av justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2021-06-09

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Plats och tid

Kl. 17:00, Ebba Grip Djursholms slott

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-16

Paragraf

§§ 14-18

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Elisabeth Jarborn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.