Tillkännagivande av justerat protokoll för produktionsutskottet 2019-09-26

Organ

Produktionsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Plats och tid

Djursholms slott kl 16.00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-02

Paragraf

57-66

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.