Tillkännagivande av justerat protokoll för Tekniska nämnden 2021-03-24

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Plats och tid

Edsviken, 18:30

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-01

Paragraf

24-36

Datum då anslaget tas ned

2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Fredrik von Matérn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.