Tillkännagivande av justerat protokoll för Tekniska nämnden 2021-04-21

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Plats och tid

Samsö, Mörby centrum, 18.30 - 22.10

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-29

Paragraf

37-51

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Fredrik von Matérn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.