Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2020-11-03

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-10

Paragraf

98 - 116

Datum då anslaget tas ned

2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.