Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Plats och tid

Djursholms slott kl.19:00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-15

Paragraf

§27-33

Datum då anslaget tas ned

2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.