Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-03-30

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Plats och tid

Bildningsförvaltningen kl.09:00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-08

Paragraf

§ 12-25

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.