Tillkännagivande av justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2020-10-14

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-15

Tillkännagivanden

Paragraf

21, 23-24

Datum då anslaget tas ned

2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämndens kansli

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.