Boka ett digitalt samtal med nämndordföranden

Nu kan du boka ett digitalt politiskt samtal på 10 min via Teams med nämndordföranden i några av kommunens nämnder. Ställ frågor om aktuella ämnen, pågående projekt eller om utveckling och framtid.

Teams-länk till ditt samtal

När du har bokat en tid för samtal (via länken ovan) kommer du att få en Teams-länk till din angivna e-postadress. Mötet är 10 min långt.

Tack för ditt engagemang och intresse för dialog!

Byggnadsnämnden

Claes Breitholtz
26 februari

Byggnadsnämnden
ansvarar för:

 • stads- och landskapsmiljö
 • byggnadskultur
 • detalj- och fastighetsplaner
 • kartor, mätningar
 • bygglov

Kultur- och fritidsnämnden 

Robert Nibelius
22 februari

Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för:

 • Idrottsanläggningar och föreningsstöd
 • Ungt fokus och ungdoms-aktivitetshus
 • Bibliotek
 • Kulturskola och kulturstöd
 • Seniorcentrum
 • Fritidsträffen  

 

 

Miljö- och hälsoskydds-nämnden 

Elvy Svennerstål
24 februari

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden ansvarar för:

 • prövning
 • tillsyn
 • miljöövervakning

enligt miljöbalken, livsmedelslagen och
angränsande lagar,
förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Socialnämnden

Carina Erlandsson
10 mars

Socialnämnden ansvarar för:

 • Socialtjänstens
  verksamhet
 • Efterlevnad av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Hälso- och sjukvård i kommunal regi

Tekniska nämnden

Bengt Sylvan
25 februari

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av: 

 • grönområden och parker
 • gator och vägar
 • övriga allmänna platser, kommunens
  småbåtshamnar och allmänna
  VA-anläggningar

Utbildningsnämnden

Monica Renstig
12 mars

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling inom:

 • förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-
  skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning
 • fritidshem, vissa
  särskilda utbildnings-
  former och annan pedagogisk verksamhet
Uppdaterad: 2021-02-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.