Vad innebär vistelseförbud?

Regeringen har beslutat att upphäva kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser. Detta gäller från och med 15 juli 2021.

Folkhälsomyndigheten meddelade den 12 juli 2021 att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras från och med den 15 juli. Detta eftersom fler har vaccinerat sig och antalet sjuka minskar.

Regeringen har därmed beslutat att kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Exempel på anpassningar från den 15 juli på Folkhalsomyndigheten.se

Vad innebar vistelseförbudet?

Det var pandemilagens begränsningsförordning som gav kommunen rätt att stänga allmänna platser om det var påtaglig risk för trängsel.

Det kunde handla om att stänga en badplats eller park där besökare inte höll avstånd.

Påtaglig risk för trängsel innebar att folk inte kunde hålla ett avstånd på minst 1,5-2 meter från varandra. Det var då man riskerade att smitta eller bli smittad av coronaviruset.

Uppdaterad: 2021-07-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.