Jobba inom miljö och stadsbyggnad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret är förvaltningen som arbetar under miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. Vi arbetar med miljö- och hälsotillsyn, miljöövervakning, bygglov, kartor och mätning.

Här arbetar vi med frågor som omfattar människor, natur och miljö. Det handlar om frågor som buller, luftkvalitet, radon, energi, miljöfarliga verksamheter, livsmedelskontroll och kemikalier. Utför tillsyn av verksamheter, hanterar anökningar om bergvärme och oljecisterner samt tar emot klagomål på verksamheter och miljö.

Vi arbetar även med hur Danderyd som kommun ska utformas till det yttre. Från kartering till prövning av bygglov och bygganmälan, tillsyn och kontroll. Vi ger också goda råd när det gäller utformning av hus och annan gestaltning

Lediga jobb

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.