Jobba med teknisk förvaltning

Vill du jobba med samhällsnytta som gör skillnad för tiotusentals människor varje dag? På Tekniska kontoret kan du engagera dig i brett spann av ämnen. Som att bygga skolor, planera hållbara system för vatten och avlopp, utveckla säkra trafikmiljöer eller levande grönområden.

12 minuter från T-centralen, i Mörby centrum, sitter Danderyds kommuns tekniska kontor. Här ser nära 50 medarbetare till att vardagen fungerar smidigt för alla som bor och verkar i Danderyd varje dag. Från vatten i kranen, säkra vintervägar och hållbar avfallshantering – till förvaltning och utveckling av lokaler för till exempel våra skolor och förskolor.

Vi sköter och utvecklar också Danderyds offentliga vardagsrum med lekplatser, naturområden, kajer, blomsterängar, cykelvägar och belysning.

Det offentliga vardagsrummet

Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av tekniska nämnden samt fastighetsnämnden och leds av Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör.

Rent konkret förvaltar och utvecklar verksamheten nära 1000 hektar park & natur, 166 fastigheter, ca 9 mil gång- och cykelväg, 27 mil kommunal väg och nära 10 000 ljuspunkter (allt uppgraderat till LED). Vi hanterar även runt 60 mil ledning för vatten och avlopp och ser till att sophämtningen fungerar för kommunens 33 000 invånare.

Är du redo för något nytt?

Tekniska kontoret är en beställarorganisation med nära samarbete med entreprenörer och fokus på styrning, uppföljning, service och kommunikation. Verksamheten består av fyra avdelningar; fastighetsavdelningen, VA- och avfallsavdelningen, administrativa avdelningen och anläggningsavdelningen som hanterar gata, trafik och grönområden. Bland medarbetarna finns såväl projektledare och specialister som förvaltare.

På Tekniska kontoret är kvalitet och förvaltning lika viktigt som utveckling och nya, smarta lösningar. Så vad vill du engagera dig i och förbättra för framtiden? Bli en del av teamet på Tekniska kontoret.

Lediga jobb

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.