PCB i byggnader

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp kemiska föreningar som redan i låga halter är mycket giftiga för människor, djur och växtlighet. Om du planerar att sanera PCB ska du först anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Krav på inventering och sanering

I Förordningen (2007:19) om PCB ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Beroende på vilken byggnadstyp det handlar om ska saneringen vara utförd 2014 eller 2016. Reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus.

Om du är intresserad av att hitta sakkunniga inventerings- och saneringsföretag kan du hitta dem på Miljökonsultgruppens webbplats.

Förordning (2007:19) om PCB

Miljökonsultgruppen - nytt om PCB

Anmälningsplikt

Om man ska sanera PCB i sitt hus ska detta först anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälan ska göras skriftligen och senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) har tagit fram en handledning som är vägledande för hur saneringsarbetet ska gå till. Handledningen finns att beställa på SFR:s webbsida.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring inventering och sanering av PCB.

Mer information

Svenska Fogbranschens Riksförbund

Naturvårdsverket - vägledning om PCB

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.