Förändringar i verksamheten

Vid olika typer av förändringar av en livsmedelsverksamhet är det ett antal saker som du som livsmedelsföretagare behöver tänka på.

Ägarbyte

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelslokal räknas det som en ny anläggning. Därmed ska ansökan om godkännande eller anmälan om registrering göras innan det nya företaget startar verksamheten.

Observera att ombildning av bolag som leder till förändrat organisationsnummer räknas som ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. I dessa fall ska alltså också ansökan eller anmälan göras för det nya bolaget.

Starta livsmedelsverksamhet

Byte av lokal

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler räknas detta som en ny livsmedelsanläggning och ansökan eller anmälan ska göras.

Ändrad lokal, ombyggnation

Om du gör väsentliga ändringar i lokalens utformning ska du informera miljö- och stadsbyggnadskontoret om detta. Använd gärna vår e-tjänst. Din handläggare kan bedöma att det krävs en ritning, eller göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Ändrad verksamhet

Väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen ska meddelas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök men övergår till att laga maten på plats, eller tvärt om.

Din handläggare bedömer om det krävs nytt beslut om årlig avgift. Handläggaren bedömer också om det behöver göras en inspektion för att kontrollera att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om verksamheten ändrar inriktning eller ändrar sitt sortiment ställs krav på att livsmedelslokalen med tillhörande utrustning anpassas efter de nya förutsättningarna. Samma sak gäller för verksamhetens egenkontrollprogram.

Om den ändrade verksamheten medför förändring av den årliga avgiften, börjar den nya avgiften gälla från och med året efter att ni anmält förändringen till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Räkningen för hela året skickas ut i början av varje kalenderår. Det kan alltså vara fördelaktigt för er att anmäla förändringar som medför sänkt avgift, alltså om det blir en enklare hantering eller mindre omfattning, som ska träda i kraft nästa år i god tid före årsskiftet.

Avgifter för livsmedelskontroll

Verksamhet som upphör eller överlåts

När du ska upphöra med en livsmedelsverksamhet ska du meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret detta. Detta gäller oavsett om verksamheten ska upphöra helt eller överlåtas till en annan företagare.

Den företagare som driver verksamheten i början av kalenderåret är betalningsskyldig för hela årsavgiften. När er verksamhet upphört underlättar det för både oss och er om ni meddelar oss före årsskiftet att verksamheten har upphört. På så sätt undviks att vi skickar ut fakturor till fel företag.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2020-09-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.