Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar själv för att kontrollera din verksamhet. Syftet med miljöbalkens krav på egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det innebär att du som driver en verksamhet måste känna till miljö- och hälsoriskerna med din verksamhet.

Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Med det menas att egenkontrollen bör vara enkel för små verksamheter och mer omfattande för större, mer komplexa verksamheter. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken finns formaliserade krav på innehåll i egenkontrollförordningen.

Egenkontroll

Tillståndspliktiga verksamheter måste årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport till oss där resultatet av föregående års egenkontroll är redovisat. Miljörapporten och eventuella kompletteringar skickas in till Naturvårdsverkets databas, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Vill du veta mer om egenkontroll för olika typer av verksamheter kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret eller läsa mer i vårt informationsblad. Ytterligare information hittar du också under de externa länkarna nedan.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll

Egenkontroll för C-verksamheter

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.