Farligt avfall för företagare

Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras. Behöver du som företagare hantera eller transportera farligt avfall finns det en del regler som du bör känna till.

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordning. Vid en jämförelse med annat verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till.

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår. Generellt gäller att de produkter som är märkta med faropiktogram (farosymboler) blir farligt avfall när de använts eller ska kasseras. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet.

Avfallsförordning (2020:614)

Säkerhetsdatablad

Hur dokumenterar jag min hantering?

Från den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vid inspektion från miljö- och stadsbyggnadskontoret ska du som företagare även kunna visa vad du gör av ditt avfall och hur mycket farligt avfall som har uppstått i verksamheten. Det betyder bland annat att du behöver spara fakturor från hämtningsföretaget eller kvitto från inlämningsstället.

Vägledning om avfallsregistret

Lagring av farligt avfall

Att lagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt. Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats måste det anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Handlar det om större volymer ansöker du istället om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Mer information

Sortering och återvinning

Länsstyrelsens vägledning om avfall

Avfallsförordning (2020:614)

Klassificering av farligt avfall

Svensk däckåtervinning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.