Farligt avfall för företagare

Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras. Behöver du som företagare hantera eller transportera farligt avfall finns det en del regler som du bör känna till.

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordning. Vid en jämförelse med annat verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till. Vi har sammanställt information om detta i ett informationsblad, där du hittar exempel på vanliga typer av farligt avfall och vad som krävs för att få transportera avfallet på egen hand.

Hantering, förvaring och transport av farligt avfall

Avfallsförordning

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår. Generellt gäller att de produkter som är märkta med faropiktogram (farosymboler) blir farligt avfall när de använts eller ska kasseras. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsdatablad

Hur dokumenterar jag min hantering?

Vid inspektion från miljöenheten ska du som företagare kunna visa vad du gör av ditt avfall och hur mycket farligt avfall som har uppstått i verksamheten. Det betyder bland annat att du behöver spara fakturor från hämtningsföretag eller kvitto från inlämningsställe.

Mellanlagring av farligt avfall

Att mellanlagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt. Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats räknas det enligt miljöbalken som mellanlagring och måste anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Handlar det om större volymer ansöker du om tillstånd hos Länsstyrelsen. För mer information se anmälningsblanketten om mellanlagring av farligt avfall.

Länsstyrelsen - Anmälan om annan hantering av avfall

Mer information

Sortering och återvinning

Avfallsförordningen

Klassning av farligt avfall

Svensk däckåtervinning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.