Anpassningar i skolan höstterminen 2021

För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel vid höstterminens start, då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir barn sällan allvarligt sjuka i covid-19 men de utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta. I skolmiljön kan smittspridning uppstå under hösten och det är därför viktigt med ett förebyggande arbete i förskolan, skolan och på fritids.

Åtgärder i Danderyds skolor

För att förebygga smittspridning och minska risken för trängsel kommer vi i Danderyds skolor bland annat att undvika större samlingar i till exempel våra aulor. Delar av undervisningen – och även vissa samlingar – kan komma att hållas utomhus. Så många möten som möjligt, med personal och vårdnadshavare, kommer att genomföras digitalt i stället för fysiskt. Vi kommer också att fortsätta att lyfta vikten av att alla elever och all personal stannar hemma även vid milda symptom.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan fjärr- eller distansundervisning användas i enstaka fall, om det behövs på grund av att en enskild lärare eller elev är hemma. Detta är ett beslut som i så fall fattas av rektorn.

Vårdnadshavare som vill besöka skolan måste ta kontakt med skolans rektor först för att se vilket upplägg som kan vara lämpligt

Vaccinationer

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har möjlighet att vaccinera sig. Det är nu möjligt för barn födda 2005 och tidigare att vaccinera sig mot covid-19. De behöver då ha med sig en samtyckesblankett. Om en sådan inte finns görs en mognadsbedömning av barnet på plats.

På sikt kan det bli aktuellt att skolsköterskorna tar över vaccinationerna, i nuläget hanteras de dock av Region Stockholm.

Möjligt att stänga en skola

Det finns en förordning som gör det möjligt att vid ett mycket allvarligt smittläge stänga en skola, för att helt gå över till fjärr- och distansundervisning. Om smittläget inte är så allvarligt att hela skolan behöver stängas kan det ändå vara aktuellt att stänga den för vissa årskurser eller klasser. Ett sådant beslut fattas då av skolans rektor i samråd med smittskyddsläkaren. Det är däremot inte längre möjligt att stänga en hel skola på grund av trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken på vägen dit.

Skulle det vara aktuellt att stänga skolor i länet på grund av smittspridningen i samhället, är det ett beslut som fattas av Region Stockholm, i samråd med Folkhälsomyndigheten. Vid lokala utbrott är det fortfarande Smittskydd Stockholm som fattar besluten.

Mer information

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst (Skolverket)