Bostadsnära hämtning av förpackningar!

Nu finns ett alternativ till att lämna uttjänta förpackningar till återvinningsstationer. Istället kan du få dem kostnadsfritt hämtade hemmavid i påsar.

Kommunen har en skyldighet – och ett intresse – av att informera alla hushåll om de olika sätt som finns tillgängliga för att lämna förpackningar till återvinning. Ansvaret för själva insamlingen ligger dock enligt lag inte på kommunerna utan på de som producerar förpackningarna.

Genom företaget TMRs tjänst TMR Pick-Up Service kan du nu få kostnadsfri hämtning hemma av förpackningar av papper, plast och metall som du lämnar i plastpåsar som tillhandahålls av TMR. 

Observera att detta inte är kommunens tjänst och att vi därför inte kan ansvara för hur väl den fungerar. Vi är dock intresserade av att veta hur du som använder tjänster upplever den. Mejla gärna dina synpunkter till avfall@danderyd.se

www.tmr.se/privatperson