Färre hämtningar av ditt avfall - bra för miljön och plånboken!

Danderyds kommun arbetar aktivt för miljöanpassad avfallshantering. Ett sätt att spara på jordens resurser är att dra ned på antalet transporter för hämtning av avfall. Förhoppningen är att fler kommuninvånare väljer att få sitt avfall hämtat mer sällan.

Du som bor i villa eller radhus och har veckohämtning, kan också göra en insats för att minska antalet transporter. Detta genom att istället välja att få ditt avfall hämtat varannan vecka. Förutom att den som har hämtning varannan vecka gör ett miljövänligt val så är det också ekonomiskt fördelaktigt. Avfallstaxan är miljöstyrande och premierar därför de som valt hämtning varannan vecka.

Vill du göra en insats för miljön - ändra ditt hämtningsintervall idag!

Ändra till avfallshämtning varannan vecka genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall. Det går även att själv ändra hämtningsintervall med hjälp av e-tjänst.

Beställ och hantera avfallstjänster